Akce

Šablony OP JAK - ZUŠ Václava Pichla Bechyně

ZUŠ Václava Pichla Bechyně, Klášterní 39 se zapojila do OP JAK
Šablony I - ZUŠ Václava Pichla, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003556 
1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ s cílem podpořit další vzdělávání pedagogů
1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ s cílem podpořit inovativní výuku ve zvolených oborech, ale i v jejich osobním rozvoji, schopnosti vzájemné spolupráce a podpořit celkovou kultivaci atmosféry (prostředí) školy
Spolufinancováno Evropskou unií 

 
Termín realizace: 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025.