Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor na naší ZUŠ umožňuje žákovi rozvíjet svoji výtvarnou tvořivost prostřednictvím reakcí na podněty ze světa výtvarného umění, výtvarné hry, výchovy prožitkem, psychologie a teorie tvorby. V rámci předmětu základy výtvarného umění se věnujeme praktickým činnostem (kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovému vytváření, fotografování, výtvarným akcím a dalším, a to tradičními i experimentálními materiály) i poznávání dějin umění a jednotlivých osobností výtvarného světa. Pracuje se v malých skupinách, maximálně 10 žáků. Vyučujeme pomocí projektového vyučování, kdy se z různých stran zpracovává širší výtvarné téma. Výsledky dětských výtvarných projevů několikrát za rok veřejně prezentujeme.
Více na facebookové skupině oboru, kterou najdete pod názvem: Výtvarka na ZUŠ Bechyně

Studium probíhá v systému: 

  • Přípravné studium -  pro děti 5 až 8leté, délka studia 2 roky
  • Studium I. stupně - pro žáky od 7 let, délka studia 7 let 
  • Studium II. stupně - pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
    Výtvarný oborVýtvarný oborVýtvarný oborVýtvarný oborVýtvarný obor