Historie

Historie školy

Základní umělecká škola v Bechyni vznikla 1. 9. 1953 jako pobočka Lidové školy umění v Týně nad Vltavou. Počátky vyučování se odehrávaly v budově MěstNV v Bechyni a škola vyučovala pouze hudební obor, kde bylo zapsáno 55 žáků. Od 1. září 1969 se Lidová škola umění v Bechyni osamostatňuje. Stále se vyučuje jen hudební obor a škola se stěhuje do prostor na náměstí v Bechyni, tehdy Rudé armády č. 12, dnes náměstí T. G. Masaryka. Žáků bylo zapsáno již 120. V roce 1988 se škola opět stěhuje, tentokrát do zrekonstruovaného františkánského kláštera v ulici Klášterní 39, kde sídlí doposud. Škola se obohacuje o výtvarný obor a literárně-dramatický obor. Postupně se Lidová škola umění v Bechyni stala kulturním centrem města i širšího okolí. Zrekonstruovaný prostor letního klášterního refektáře na koncertní sál byl často využíván špičkovými hudebníky naší země (Talichovo kvarteto, Radoslav Kvapil a další). Od 1. 9. 1990 se škola spolu s ostatními školami tohoto typu mění koncepčně na  Základní uměleckou školu v Bechyni. V roce 1991 potom získává přídomek slavného bechyňského rodáka, hudebního skladatele Václava Pichla a nese tak doposud název Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni. Od roku 2001 přechází pod nového zřizovatele, Jihočeský kraj. V té té době má již 233 žáků. V roce 2005 se ZUŠ V. Pichla v Bechyni stala garantem projektu MŠMT, specializovaného modulu ICT ve výtvarné výchově a měla akreditaci k provádění vzdělávacích programů ICT. Od školního roku 2006/ 2007 získává škola pobočku v ZŠ a MŠ v Sudoměřicích u Bechyně. Roku 2018 byla škola rozšířena o Akademii umění a kultury, studium pro seniory 55+. Senioři a seniorky mají možnost studia v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Tato možnost je široce využívána občany Bechyně, jezdí za námi však i žákyně a žáci z Tábora, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a dokonce i z Prahy. Ve školním roce 2022/2023 přechází budova pod nového správce Biskupství Českobudějovické. Ten v létě roku 2023 započal s 1. etapou rozsáhlé rekonstrukce budovy. Byly kompletně opraveny první dvě místnosti východního křídla. Spolu s tím škola na své náklady provedla opravu třídy hudební nauky a třídy literárně-dramatického oboru.
Historie školy
Historie školyHistorie školy