Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor na naší ZUŠ umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání rozvíjet své nadání při hře na hudební nástroj a zpěv. Součástí studia je  získání teoretického zázemí pro aktivní hudební tvorbu i poučený poslech. Snažíme se, aby naši žáci získali v hudbě přítelkyni, do budoucna skvělého koníčka a již při studiu dobré kamarády, protože hudba spojuje. Mnozí z našich žáků si zvolili hudbu i pro svoji budoucí profesní dráhu a pokračují ve svém studiu na středních či vysokých školách hudebního zaměření.

Součástí studia hry na hudební nástroj či zpěv je povinné studium hudební nauky a to do pátého ročníku 1. stupně.
Od čtvrtého ročníku 1. stupně si žák vybírá povinně volitelný předmět na základě svých preferencí a doporučení učitele
a na základě zvoleného oboru studia. U většiny lze navštěvovat sborový zpěv, komorní hru, souborovou hru či hudební skupinu, u studia klavíru čtyřruční hru a u sólového zpěvu komorní zpěv.
Všichni naši žáci zažijí veřejné vystoupení, koncert, kde mohou předvést, co se již naučili.
Na naší škole se vyučuje hra na tyto nástroje: akordeon, klavír, housle, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon a bicí nástroje. A sólový a sborový zpěv.

 

 

Studium probíhá v systému: 

  • Přípravné studium -  pro děti 5 až 7leté, délka studia 1 rok
  • Studium I. stupně - pro žáky od 7 let, délka studia 7 let 
  • Studium II. stupně - pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
    Hudební oborHudební oborHudební oborHudební obor